Please enable JS

Vizualni identitet u stvaranju brenda

Kako bi osigurali da se Vaš brend uspješno percipira i da prati načela marketinga, strategija brendiranja igra neizbježnu ulogu. Stručnjaci smatraju da bi prvi koraci za brendiranje proizvoda trebali biti određenje ciljnog tržišta pomoću različitih metoda, pozicioniranje marke i vizualizacija proizvoda.

Putem zaštićenog znaka ili naziva koje se dodijeli nekom proizvodu, tvrtki, usluzi ili proceduri poimamo marku. Marku percipiramo kao jamstvo kvalitete ili nekog svojstva te za kupce predstavlja određenu vrijednost. Različite se emocije i uspomene mogu probuditi kod potrošača na određenu marku. One bi trebale kupcima uvijek predstavljati dodatnu vrijednost i upravo se marketinškim aktivnostima postiže taj učinak. Pod pojmom konkurentnosti ljudi često poimaju da je to proizvod koji nastaje u postrojenjima tvrtke, ali je ona zapravo ona dodatna vrijednost koja se isporučuje kupcu. Proizvod osim svojih funkcionalnih koristi za kupce ima i psihološke. Dodavanjem vrijednosti nekom generičkom proizvodu vršimo diferencijaciju te su na ovakav način nastale mnoge poznate marke. Marka služi kao značajka pomoću koje se razlikuju proizvodi ili usluge drugih proizvođača, ali ona također mora uključivati i mentalne asocijacije koji su neopipljivi elementi marke.

A brand is no longer what we tell the consumer it is -- it is what consumers tell each other it is.

Scott Cook
img

Cilj svake marke je kreirati poseban odnos kupca klijenta prema marki. U uspješnim tvrtkama je vrijednost marke najveći dio ukupne imovine. Cijena je bitan element u percipiranju marke. Marka bi trebala biti prepoznatljiva i njena svrha jest povećanje profita. Ako se ne koriste strategije brendiranja, proizvod postaje generički te dolazi do smanjenja profita. Važnost marke je učvrstiti lojalnost potrošača i poticati na inovacije. Marke imaju visoku emocionalnu vrijednost za potrošače jer one odražavaju njihove stavove, osjećaje ili težnju za pripadanjem određenom segmentu društva. Identitet marke trebao bi proizlaziti iz misije i vizije poduzeća. Mnoge poznate osobe sudjeluju u promociji marki s namjerom da se njihove osobine preslikaju na marku. Pod osobnošću marke misli se na doživljaj koji pružaju kupcima kao da posjeduju neke ljudske ili životinjske osobine. Marka se može identificirati putem loga, web adrese, lika, slogana i drugih karakteristika, Elementi marke trebali bi biti uočljivi, lako pamtljivi i imati određeno značenje. Kako bi marka bila prihvaćena među klijentima i kako bi im se svidjela mora biti zabavna, zanimljiva, estetski ugodna i vizualno i verbalno poticati na maštovitost.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Steve Jobs

Elementi identiteta

Središnji element marke čini njen naziv. On mora biti prepoznatljiv, jednostavan i lako izgovorljiv. Veliki je uspjeh ako se osmisli naziv marke koji će pozivati na određene emocije koje marka želi izazvati. Neke marke su postale poznatije upotrebom loga više nego naziva. Kako bi znak marke postao upečatljiv on treba ukazivati na naziv marke, na značajke proizvoda ili na osobnost marke. Često se u promotivnim kampanjama koriste slogani. Oni pružaju veliki prostor za različite kreacije i eksperimentiranje. Mnogi slogani ostaju dugo vremena zapamćeni i nakon života marke. Kako bi pojačali vizualni identitet marke trebali bi se usmjeriti i na ambalažu proizvoda. Upotrebom različitih boja utječe se i na osjetilo okusa te je njen psihološki učinak izrazito jak na potencijalne potrošače. Uspješni brendovi objedinjuju vizualni dizajn, estetiku proizvoda i brend marketing te doprinose većoj svjesnosti o brendu.

img

Vizualni identitet

Vizualni dizajn i estetika brenda su od ključne važnosti za stvaranje multikanalnog okruženja. Brend mora biti dosljedan u poruci koju želi odaslati potrošačima i cjelokupnom vizualnom identitetu. Kako bi se uspostavila kontinuirana platforma za brend marketing trebala bi se definirati ključna marketinška metrika koja bi mjerila realizaciju zadanih marketinških ciljeva. Ovim se načinom postiže sinergijski učinak marketinških aktivnosti. Snažnim brendovima osim poznavanja ciljnog tržišta još bitniju ulogu ima poznavanje i razumijevanje ponašanja potrošača kroz različite kanale. Brendovi pokušavaju intimno razumjeti ponašanje potrošača i stvoriti iskustvo potrošača s brendom. Ključni faktor za stvaranje brenda je lojalnost kupaca. Poznati brendovi se služe različitim programima i kampanjama kako bi povezali potrošačeve emocije s brendom. Ovu vrstu povezanosti uspijevaju postići u virtualnom prostoru.

Snažni brendovi točno tempiraju slanje poruka u ključnim trenucima kada je potrošač u dodiru s brendom. Virtualni prostor pruža mnoge mogućnosti o prikupljanju relevantnih podataka o ponašanju potrošača. Prikupljanjem podataka o ponašanju potrošača pruža mogućnost snažnim brendovima da targetiraju i tempiraju ključni trenutak za slanje poruke koje će biti indvidualizirane i optimizirane s obzirom na klijenta i javnost. Virtualni prostor omogućuje velikim brendovima da smanje jaz između brenda i potrošača. Brend se povezuje s ciljnim tržištem kroz snažnu komunikacijsku strategiju. Komunikacijska strategija treba biti usklađena s ponašanjem potrošača u realnom i virtualnom prostoru. Sve više raste važnost usmenog marketinga kojim se prenose podaci o inovacijama i kvaliteti brenda.