Please enable JS

Mobilne aplikacije u suvremenom poslovanju

Poslovni svijet u današnje vrijeme postaje nezamisliv bez korištenja pametnih mobilnih uređaja, a samim time i mobilnih aplikacija kako bi se ubrzalo ili pojednostavilo izvršavanje raznih zadataka. Tijekom godina, razvoj mobilnih aplikacija ovisio je o potrebama, tehnologiji, brzini prijenosa, sadržaju i tematici stoga se, ovisno o ponudi mobilnih uređaja, može reći da danas živimo u svijetu mobilnih tehnologija.

Dinamičnim razvojem mobilnih tehnologija svjedoci smo podizanja razine popularnosti korištenja mobilnih aplikacija u približno svim domenama naše svakodnevnice. Ovaj trend se najviše ogleda kroz društvene mreže, aplikacije prilagođene za komunikaciju i razmjenu poruka, aplikacije za čitanje novosti te razne druge.

The next horizon will be deep integration of the physical and interactive worlds. The future of online is offline.

Phil Nickinson, Editor of Android Central
img

Mobilno poslovanje

Mobilnim poslovanjem smatramo korištenje mobilnih tehnologija u svrhu razmjene dobara, usluga, znanja i informacija. Kao takvo koristi se u poslovne svrhe u cilju poboljšanja poslovne efikasnosti koja se odnosi na niz troškova poslovanja i bolju konkurentsku poziciju na tržištu. Pod ovim terminom također možemo razlikovati više oblika mobilnog poslovanja gdje navodimo razliku između razvijanja internih rješenja koja se koriste unutar nekog poslovnog okruženja i eksternih rješenja koja su okrenuta prema klijentima.

Kad govorimo o internim rješenjima tu mislimo na razvoj jedne povezane IT infrastrukture koja članovima tog poslovnog okruženja omogućuje lakšu komunikaciju, razmjenu informacija te sve ostale blagodati koje iz toga proizlaze. Na taj se način ubrzavaju poslovni procesi i čuva integritet razmijenjenog sadržaja. Za primjer možemo navesti poslovne sustave koje koriste banke, državne institucije, velike trgovine, ugostiteljski objekti i slično.

Za razliku od spomenutih internih rješenja imamo i razvoj sustava koji u prvom redu služe za interakciju poslovnog subjekta sa potencijalnim klijentima. Danas najzastupljeniji primjer je mrežna prodaja dobara i usluga ili kako ih nazivamo web trgovine. Ovakav oblik trgovine primarno je razvijen s namjerom da korisnicima bude dostupan prilikom pregledavanja na računalima. Već prethodno spomenutim rastom upotrebe mobilnih uređaja ovakve su mrežne trgovine prilagođene upravo korisnicima i to u obliku mobilnih aplikacija kako bi svoje kupovine mogli obavljati dok su u pokretu.

img

Prednosti mobilnih aplikacija

Mobilne aplikacije imaju brojne prednosti naspram klasičnih Internet stranica. Izradom vlastite aplikacije dodatno se osnažuje brend i prepoznatljivost, a korisnicima postajemo lakše dostupni za upite te gradimo njihovu lojalnost prema nama. Putem mobilne aplikacije možemo ujedno detaljnije pratiti ponašanje naših korisnika kako bi im u budućnosti ponudili bolju uslugu.

Nakon svega možemo zaključiti da su mobilne aplikacije novi trend u poslovnome svijetu koji će se konstantno razvijati, a korisnicima se, kao što je uvijek i cilj, mora ponuditi nešto novo te im to omogućiti na pristupačan i zabavan način.

Mobile is becoming not only the new digital hub, but also the bridge to the physical world. That’s why mobile will affect more than just your digital operations — it will transform your entire business.

Thomas Husson, Vice President and Principal Analyst at Forrester Research