Please enable JS

EU Projekt

Nadogradnja, prilagodba i komercijalizacija edukativne platforme Sintelly zahtjevima tržišta

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza, referentna oznaka Poziva KK.03.2.2.04

Naziv projekta: Nadogradnja, prilagodba i komercijalizacija edukativne platforme Sintelly zahtjevima tržišta

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.2.04.0320

Sažetak i ciljevi projekta: Tvrtka Up Studio j.d.o.o. će uz pomoć projekta nadograditi i prilagoditi već postojeću mobilnu aplikaciju „Emotional Intelligence“ na edukativnu platformu "Sintelly" te će uz pomoć sredstava ovog natječaja na tržište plasirati tri inovativna proizvoda, dvije mobilne aplikacije za Android i iOS operativne sustave te progresivnu Internet aplikaciju. Cilj ovog projekta je omogućavanje pregleda, kreiranja i dijeljenja znanstvenog i stručnog sadržaja između korisnika edukativne platforme "Sintelly". Tvrtka Up Studio j.d.o.o. će realizacijom ovog projekta poboljšati konkurentnost, ostvariti bolju pozicioniranost na globalnom tržištu te time omogućiti otvaranje novih radnih mjesta unutar tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta: 1.194.146,10 kuna

EU sufinanciranje projekta: 1.015.024,18 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2019 do 1.9.2020

Kontakt osoba: Ive Botunac

Više informacija o EU projektima i sufinanciranju od strane Europske unije, potražite na: https://strukturnifondovi.hr


Odluku o poništenju nabave - Promocije platforme putem društvenih mreža i Google Ads platforme te izrada promocijskog videa evidencijskog broj nabave PN_7

Datum objave nabave: 30.03.2020. godine

Predmet nabave: Nadogradnja, prilagodba i komercijalizacija edukativne platforme Sintelly zahtjevima tržišta

Razlog poništenja: Temelji se na članku 298. st.1 točka 7. Zakona o javnoj nabavi. U roku za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

Premuzimanje: Odluka o poništenju nabave