Please enable JS

Avantura otok Ugljan

Datum: 14.10.2017

Tehnologije: Ionic 3, HTML, CSS, JS

Preuzmi: Google Play App Store

Polica: Polica privatnosti

Riječ je o projektu u sklopu kojeg su se uredili i obilježili maslinički i biciklistički putovi, sagrađena odmorišta i vidikovci na najatraktivnijim područjima u zaleđu otoka.

Avantura otok spaja održivi razvoj i turizam jer uključuje uređenje putova i odmorišta koji će služiti razvoju cikloturizma, a ujedno će koristiti lokalnom stanovništvu kako bi lakše došli do maslinika te pomoći u revitalizaciji dijela zapuštenih maslinika i lakšem obrađivanju postojećih. Insula ager visitatio samo je jedna faza većeg projekta Avantura otok, kojim će se otok Ugljan predstaviti kao destinacija sportsko-rekreativnog turizma s bogatom kulturnom baštinom. Dugoročni je cilj da se mrežom biciklističkih staza poveže cijeli otok Ugljan i Pašman.